naše hlavy

Ing.arch. Marek Lichard

narodený r. 1963 v Bratislave, srdcom Štiavničan ostatných 25 rokov

Vysokoškolské štúdiu ukončil na Fakulte STU v Bratislave odbor urbanizmus a územné plánovanie (1990). Počas štúdia, a aj neskôr, sa venoval najmä práci s drevom a tvorbe šperku s kombináciou rôznych prírodných materiálov s kovom. Bol členom združenia AURA pri SFVU a zúčastnil sa niekoľkých domácich a medzinárodných šperkárskych výstav a sympózií. Obľuba práce s drevom sa premietla aj do spolupráce s ÚĽUVom, v ktorej nadviazal na mnohoročnú rodinnú tradíciu. V rokoch 1993-96 pracoval ako architekt v nemeckom Tubingene. Architektúre sa sporadicky venuje dodnes popri komerčnej práci v oblasti grafického dizajnu.

Od roku 2000 sa skoro dve desaťročia venoval pedagogickej činnosti. Najprv na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici v Enviromentálnej výchove umením. Tiež viedol výtvarný a rezbársky krúžok pre základné školy. Ako pedagóg neskôr pôsobil hlavne na Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici v obore Reštaurovanie omietok a neskôr v odbore Grafický a priestorový dizajn. Ako odborný asistent Katedry dizajnu nábytku na Technickej univerzite vo Zvolene neskôr vyučoval na odbore Interiérového dizajnu. V súčasnosti sa venuje najmä vlastným výtvarným projektom v oblasti sochy a maľby, tiež architekgúre a lektorovaniu kurzov podľa Betty Edwards.

Výber zo samostatných a spoločných výstav:

1991 – Sympózium šperku v Kremnici s výstavami v Prahe a Bratislave

1992 – Aura výstava šperku Bratislava

1994 – Korelácie výstava Brehmen, New Castle

1995 - výstava Slovenský šperk v Budapešti

1996 – Ars Ornata Europeana – medzinárodné šperkárske sympózium

2012 - Bienále kresby a drobnej plastiky, Banská Štiavnica

Mgr.art. Slavomír Bachorík

narodený r. 1968 vo Viedni, srdcom Staromešťan, ktorý objavuje krásy Štiavnice prechodným bydliskom už 15 rokov

 

Vysokoškolské štúdium absolvoval na VŠVV Bratislava (1995) odbor Sklárske výtvarníctvo u prof. Juraja Gavulu a semester odbor Kov a šperk u prof. Antona Cepku.

Pracuje s rôznymi materiálmi - sklo, kov, drevo. Venuje sa navrhovaniu a realizácii šperku, nábytku a iných voľných výtvarných objektov a inštalácií. Realizoval niekoľko scén divadelných predstavení. V rámci pedagogickej činnosti sa venoval výtvarnému spracovaniu zlata, striebra a drahých kameňov a dizajnu šperku. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na Škole umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave na oddelení priemyselného dizajnu.

Vystavuje od roku 1994 najmä v európskych galériách v spolupráci so Slovenským kultúrnym inštitútom Florencia, Rím, Berlín, Viedeň ai.

 

Výber zo samostatných a spoločných výstav:

2007 Montex, Rovinka

2008 – 2009 Galéria Nova Bratislava

2009 scenic creation for Arthur Schnitzler „Five dishes for

twoo“ (Päť chodov pre dvoch)

2010 The Finnish Glass Museum Riihimäki

2010 Manes Gallery Diamant Praha

2010 scenic creation „The drama of Danube“

2011 ACS Vienna

2012 Kulturinstitut Vienna

2010-2011 Finish Glass Museum, Riihimäki, Finland

2011 Museum of Decorative Arts and Design Riga, Latvia

2011 Estonian Museum of Decorative Arts and Design,

Tallin, Estonia

2011 Museum of Art Glass, St. Peterburg, Russia, 2011

2011 SI Moskva, Russia

2011-2012 The Glass Museum Frauenau, Deutschland

2012-2013 De Tamboer Hoogeveen, Netherlands

2013-2014 Gallery Art in Motion Eurovea Bratislava

 2015 Liptovská galéria P.M.Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

 2015 Slovenský rozhlas Figúra vs. Abstrakcia

2016 Photoport

2017 Schemnitz Archadays by STU

2018 Photoport

2019 Phoenix