kontakt HLAVA

Projekt HLAVA
Kultúrne a vzdelávacie centrum
Tel: +421-907-888 841  |  email: umenievpohybe@gmail.com
Rezervácie HLAVY (uveďte v predmete správy)
Tel: +421-907-888 841  |  email: umenievpohybe@gmail.com
Miesto stretnutia pre HLAVY
Banská Štiavnica  |  Kammerhofská 181/6

 
OZ ars viva
IČO: 484 716 58 | Banská Štiavnica  |  Antona Pécha 13

Bankové spojenie:
IBAN: SK16 3100 0000 0030 3027 6108
VS: dátum konania kurzu
Popis platby: meno a priezvisko prihláseného
Rezervačný poplatok 10 €.
Cena kurzu je splatná včas pred konaním kurzu.