top of page

Kontakt

Arte misia
Kultúrne a vzdelávacie centrum
Tel: +421-904-453 712  |  email: arte.misia.stiavnica@gmail.com
Rezervácie kurzy a priestory (uveďte v predmete správy)
Tel: +421-904-453 712  |  email: arte.misia.stiavnica@gmail.com
Miesto stretnutia
Banská Štiavnica  |  Radničné námestie 14

(budova bývalej cirkevnej ZŠ sv. Františka Assiského, Terra Permonia)
OZ ars viva
IČO: 484 716 58 | Banská Štiavnica  |  Antona Pécha 13

Bankové spojenie:

IBAN: SK29 8330 0000 0020 0245 7580
VS: dátum konania kurzu
Popis platby: meno a priezvisko prihláseného
Rezervačný poplatok 10 €.
Cena kurzu je splatná včas pred konaním kurzu.
bottom of page