top of page

Teória farieb s Marekom

Cena

180€

Trvanie

jednodňový

O kurze

Dozviete sa zaujímavosti o svetle a spojitosti z histórie fyziky. Oko a záludnosti farebného vnemu. Delenie farieb a miešanie farieb - RGB, CMYK. Druhy kontrastov a charakteristiky farieb. Farebný priestor. Gamut. Psychologické pôsobenie a symbolický význam. Luescherov test. Psychologické pôsobenie a symbolický význam farieb


Pre koho je kurz určený: najmä tí, ktorí pracujú s farbami v rôznych materiáloch a situáciách - módni návrhári, interiéroví architekti, výtvarníci, fotografi, ale aj personalisti a marketéri. V skutočnosti ktokoľvek, kto má rád farebný svet. Otvoria sa vám oči cez pochopenie súvislostí, základných princípov a efektov vo svete farieb.

Váš inštruktor

Ing. arch. Marek Lichard

Už počas štúdia sa venoval najmä práci s drevom a tvorbe šperku v kombinácii rôznych prírodných materiálov s kovom. Bol členom združenia AURA pri SFVU a zúčastnil sa niekoľkých domácich a medzinárodných šperkárskych výstav a sympózií. Obľuba práce s drevom sa premietla aj do spolupráce s ÚĽUVom, v ktorej nadviazal na mnohoročnú rodinnú tradíciu. Architektúre sa sporadicky venuje dodnes popri komerčnej práci v oblasti grafického dizajnu. Venoval sa tiež pedagogickej činnosti takmer 20 rokov. Najprv na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici v Enviromentálnej výchove umením. Viedol výtvarný a rezbársky krúžok pre základné školy. Ako pedagóg neskôr pôsobil hlavne na Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici v obore Reštaurovanie omietok a neskôr v odbore Grafický a priestorový dizajn. Ako odborný asistent Katedry dizajnu nábytku na Technickej univerzite vo Zvolene neskôr vyučoval na odbore Interiérového dizajnu. V súčasnosti sa venuje najmä vlastným výtvarným projektom v oblasti sochy a maľby, tiež architektúre a lektorovaniu kurzov podľa Betty Edwards. Vedie kurzy teória farieb, teória kompozície, rezbársky kurz a kurzy kreslenia.

Ing. arch. Marek Lichard
bottom of page