top of page

Kreslenie so Slavom

Cena

180€

Trvanie

jednodňový

O kurze

Zmena uhlu pohľadu na svet cez nový výrazový prostriedok. Kreslenie inak. Spoznaj pravdu a nájdi slobodu cez pravdivé videnie sveta. Cez kresbu zažijete integráciu seba. Kurz otvára tvorivé možnosti samého seba, tvorivú sebarealizáciu.


Čo je to tvorivosť? - snaha každého človeka sa efektívne realizovať. U človeka ide o nutnosť nasýtenia vnútorného človeka, tzv. psychohygiena. Tvorivá sebarealizácia je základ psychohygieny a určuje stav našej psychickej kondície.This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. Want to view and manage all your collections? Click on the Content Manager button in the Add panel on the left. Here, you can make changes to your content, add new fields, create dynamic pages and more.

Váš inštruktor

Mgr. art. Slavomír Bachorík

Vysokoškolské štúdium absolvoval na VŠVV Bratislava (1995) odbor Sklárske výtvarníctvo u prof. Juraja Gavulu a semester odbor Kov a šperk u prof. Antona Cepku. Pracuje s rôznymi materiálmi - sklo, kov, drevo. Venuje sa navrhovaniu a realizácii šperku, nábytku a iných voľných výtvarných objektov a inštalácií. Realizoval niekoľko scén divadelných predstavení. V rámci pedagogickej činnosti sa venoval výtvarnému spracovaniu zlata, striebra a drahých kameňov a dizajnu šperku. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na Škole umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave na oddelení priemyselného dizajnu. Vystavuje od roku 1994 najmä v európskych galériách v spolupráci so Slovenským kultúrnym inštitútom Florencia, Rím, Berlín, Viedeň ai. Pre ARTE.misiu vedie kurzy kreslenia a modelovania v Bratislave a v Banskej Štiavnici.

Mgr. art. Slavomír Bachorík
bottom of page