top of page

Individuálny kurz na mieru

Cena

dohodou

Trvanie

dohodou

O kurze

Môžete si u nás objednať kurz na želanie z našej ponuky napr. aj ako formu teambuildingu, alebo individuálne kurzy pre svojich najlepších ľudí. Kurz môže prebiehať v Bratislave alebo v Banskej Štiavnici. Závisí na počte ľudí a druhu kurzu. Niektoré kurzy nie je možné realizovať mimo priestorov v ARTE.misii, ktoré sú na to uspôsobené.

ARTE.misia je vzdelávacie centrum pre výtvarné disciplíny a tradičné remeslá.

Poskytujeme doplnkové vzdelávanie profesionálov, študentov aj amatérov. Našim cieľom je zvýšiť kultúrne povedomie verejnosti a poskytnúť priestor pre tvorivú sebarealizáciu občanov. Výučba by prebiehala formou kurzov, prednášok a tvorivých dielní, štrukturovaných do časovo a funkčne diferencovaných celkov. Od niekoľko hodinových seminárov cez týždňové pobyty až po trojmesačné, tématické programy.

Váš inštruktor

Bude určený podľa dohodnutého obsahu

Naši inštruktori so vzdelaní ľudia s dlhoročnou pedagogickou praxou a praxou vo vedení ľudí z rôznych oblastí nielen výtvarného umenia a architektúry.

Bude určený podľa dohodnutého obsahu
bottom of page