top of page

Individuálny kurz na mieru

Cena

dohodou

Trvanie

dohodou

O kurze

Môžete si u nás objednať kurz na želanie z našej ponuky napr. aj ako formu teambuildingu, alebo individuálne kurzy pre svojich najlepších ľudí. Kurz môže prebiehať v Bratislave alebo v Banskej Štiavnici. Závisí na počte ľudí a druhu kurzu. Niektoré kurzy nie je možné realizovať mimo priestorov v ARTE.misii, ktoré sú na to uspôsobené.

ARTE.misia je vzdelávacie centrum pre výtvarné disciplíny a tradičné remeslá.

Poskytujeme doplnkové vzdelávanie profesionálov, študentov aj amatérov. Našim cieľom je zvýšiť kultúrne povedomie verejnosti a poskytnúť priestor pre tvorivú sebarealizáciu občanov. Výučba by prebiehala formou kurzov, prednášok a tvorivých dielní, štrukturovaných do časovo a funkčne diferencovaných celkov. Od niekoľko hodinových seminárov cez týždňové pobyty až po trojmesačné, tématické programy.

Váš inštruktor

Bude určený podľa dohodnutého obsahu

Bude určený podľa dohodnutého obsahu

Naši inštruktori so vzdelaní ľudia s dlhoročnou pedagogickou praxou a praxou vo vedení ľudí z rôznych oblastí nielen výtvarného umenia a architektúry.

bottom of page