top of page

Akademická hlava

Cena

dohodou

Trvanie

1 semester

O kurze

Viacdňový kurz pre malú skupinu s kreslením a modelovaním hlavy z hliny, ktorú si zoberiete so sebou domov. Tvorivou sebarealizáciou vytvoríte sochu alebo bustu. Záverečná úprava je na vašej dohode s lektorom. Vo vytvorenej hlave môžete prepojiť profesionálne s osobnostným poznaním. Rovnako môžete prepojiť poznatky zo všetkých našich kurzov a vytvoriť si tak pozitívnu spomienku na prácu v kurze prostredníctvom Hlavy, ktorú si zoberiete so sebou domov.

Váš inštruktor

Mgr. art. Slavomír Bachorík

Vysokoškolské štúdium absolvoval na VŠVV Bratislava (1995) odbor Sklárske výtvarníctvo u prof. Juraja Gavulu a semester odbor Kov a šperk u prof. Antona Cepku. Pracuje s rôznymi materiálmi - sklo, kov, drevo. Venuje sa navrhovaniu a realizácii šperku, nábytku a iných voľných výtvarných objektov a inštalácií. Realizoval niekoľko scén divadelných predstavení. V rámci pedagogickej činnosti sa venoval výtvarnému spracovaniu zlata, striebra a drahých kameňov a dizajnu šperku. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na Škole umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave na oddelení priemyselného dizajnu. Vystavuje od roku 1994 najmä v európskych galériách v spolupráci so Slovenským kultúrnym inštitútom Florencia, Rím, Berlín, Viedeň ai. Pre ARTE.misiu vedie kurzy kreslenia a modelovania v Bratislave a v Banskej Štiavnici.

Mgr. art. Slavomír Bachorík
bottom of page